Termostaty

Elektra Flash 25616

Elektra Flash 25616

CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES STOSOWANIA REGULATORA TEMPETURATURY

Opis

Elektromechaniczny regulator temperatury steruje zasilaniem elementów grzejnych w celu uzyskania pożądanej temperatury, powodując ekonomiczne zużycie energii i komfort cieplny dostosowany do wymagań użytkownika. Regulator bardzo dobrze nadaje się do sterownia elektrycznym ogrzewaniem podłogowym.

Charakterystyka

Regulator Elektra Flash 25616 charakteryzuje się stopniem ochrony obudowy, który wynosi IP 30. Wyposażony jest w diodę LED sygnalizującą stan pracy urządzenia grzejnego. Dodatkowo posiada wyłącznik ON/OFF.

Kalibracja regulatora

Po ustawieniu pokrętła na maksymalną wartość należy poczekać do momentu, aż zostanie osiągnięta zadana temperatura. Wtedy należy cofnąć pokrętło regulatora, aż dioda zgaśnie. Po dwóch dniach można skalibrować regulator. W tym celu należy zmierzyć temperaturę w pomieszczeniu. Jeżeli temperatura na regulatorze nie pokrywa się z temperaturą na termometrze należy dokonać kalibracji, tzn. zdjąć delikatnie pokrętło i włożyć je ponownie tak, żeby wskaźnik na pokrętle wskazywał właściwą temperaturę.

Precyzja pomiaru temperatury

Elektra Flash 25616 jest regulatorem elektromechanicznym zaawansowanym - wyposażonym w akcelerator termiczny, który zwiększa dokładność pomiaru do ±0,5°C.

Ograniczenie zakresu regulacji temperatury

Regulator wyposażony jest w mechaniczną blokadę, służącą do zabezpieczenia minimalnej oraz maksymalnej wartości temperatury. Opcja ta jest wykorzystywana w przypadku, gdy regulator znajduje się w miejscu publicznym, gdzie dostęp do niego mogą mieć osoby postronne.

Montaż regulatora z wbudowanym powietrznym czujnikiem temperatury

Regulator musi być umieszczony w miejscu, nienarażonym na przeciągi oraz bezpośredni wpływ słońca lub innego rodzaju ogrzewania, które może zakłócić prawidłowy pomiar temperatury pomieszczenia.

Montaż

Regulator Elektra Flash 25616 został zaprojektowany do montażu natynkowego.

Dane techniczne

Zakres regulacji: od+5°C do +35°C
Zasilanie: 230V / 50Hz
Ochrona: IP 30
Klasa izolacji: I
Styk rozwierny 10 A.
Elektra ELR 10

Elektra ELR 10

CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES STOSOWANIA REGULATORA TEMPETURATURY

Opis

Elektroniczny regulator temperatury Elektra ELR-10 steruje zasilaniem elementów grzejnych w celu uzyskania pożądanej temperatury, powodując ekonomiczne zużycie energii i komfort cieplny dostosowany do wymagań użytkownika. Elektra ELR-10 ma trzy warianty pomiaru temperatury, poprzez czujnik: powietrzny, podłogowy lub powietrzny i podłogowy. Regulator bardzo dobrze nadaje się do sterownia elektrycznym ogrzewaniem podłogowym.

Czujniki

Regulacja ogrzewania odbywa się poprzez wbudowany czujnik powietrzny (wariant 1) lub czujnik podłogowy (wariant 2). ELR-10 wyposażony jest dodatkowo w czujnik zabezpieczający przed nadmiernym nagrzaniem posadzki (wariant 3), co może wywołać dyskomfort cieplny. Czujnik montuje się w miejscu potencjalnie najcieplejszym.

Montaż podłogowego czujnika temperatury

Czujnik podłogowy musi być umieszczony w zaślepionej na końcu rurce instalacyjnej, która powinna być osadzona w górnej warstwie wylewki.

Montaż regulatora z wbudowanym powietrznym czujnikiem temperatury

Regulator musi być umieszczony w miejscu, nienarażonym na przeciągi oraz bezpośredni wpływ słońca lub innego rodzaju ogrzewania, które może zakłócić prawidłowy pomiar temperatury pomieszczenia.

Montaż

Regulator Elektra ELR-10 został zaprojektowany do montażu natynkowego.

Elektra Digi 2

CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES STOSOWANIA REGULATORA TEMPERATURY

Programowalny regulator temperatury Elektra Digi2 z wbudowanym czujnikiem temperatury powietrza (nr kat. 56122)

Opis

Elektroniczny regulator temperatury steruje zasilaniem elementów grzejnych w celu uzyskania pożądanej temperatury, powodując ekonomiczne zużycie energii i komfort cieplny dostosowany do wymagań użytkownika. Czytelny ekran zbudowany na ciekłych kryształach ułatwia programowanie przy użyciu niewielkiej ilości przycisków. Regulator bardzo dobrze nadaje się do sterownia elektrycznym ogrzewaniem podłogowym.

Programowanie

Programowanie odbywa się poprzez przyporządkowanie jednemu z dni dowolnego programu. W programie przypisywana jest wartości dla temperatury dziennej i nocnej, a następnie wywołuje się je w odpowiednim dla użytkownika czasie.

Program przedłużonej nieobecności (wakacyjny)

Utrzymuje dowolną temperaturę w pomieszczeniu podczas nieobecności użytkowników. Program utrzymuje zadaną temperaturą od 1 do 99 dni, po czym powraca do realizacji uprzednio zdefiniowanych programów.

Sterowanie telefoniczne

Regulator temperatury Elektra Digi 2 może współpracować z urządzeniem umożliwiającym sterowanie telefoniczne (np. Domocontrol 122). Dzięki takiemu rozwiązaniu można zdalnie przełączać regulator pomiędzy trybem automatycznym (realizacja bieżącego programu) oraz trybem ochrony przed zamarzaniem (stała wartość +6 st. C).

Montaż regulatora z wbudowanym powietrznym czujnikiem temperatury

Regulator musi być umieszczony w miejscu nienarażonym na przeciągi oraz bezpośredni wpływ słońca lub innego rodzaju ogrzewanie, które może zakłócić prawidłowy pomiar temperatury pomieszczenia.

Montaż

Regulator Elektra Digi 2 został zaprojektowany do montażu natynkowego.